Koncertná sieň DVORANA

   

na Zochovej ulici v Bratislave je určená pre sólové recitály, komorné, orchestrálne a zborové koncerty menšieho nástrojového obsadenia alebo spevákov, semináre, prednášky a workshopy.
Vybavenie sály:

  • koncertné krídlo STEINWAY (D)
  • koncertné krídlo PETROF
  • notové pulty a stoličky pre interpretov (do počtu hráčov / veľkosti orchestra 60 osôb)
  • video technika (dataprojektor, plátno 2,5 x 2,5 m, ozvučenie videoprojekcie)

Kapacita – do 140 osôb v hľadisku.

Koncertnú sieň DVORANA je možné využiť pre štúdiové nahrávky.


Malá koncertná sála

na Zochovej ulici v Bratislave je určená pre sólové recitály, semináre a workshopy.

Vybavenie sály:

  • krátke koncertné krídlo zn. BÖSENDORFER
  • koncertné krídlo PETROF
  • audio technika (možnosť reprodukcie audio nahrávok / CD resp. iných formátov)
  • video technika (dataprojektor, plátno 1,5 x 1 m, ozvučenie videoprojekcie)

Kapacita – do 50 osôb v hľadisku.

Malú koncertnú sálu nie je možné využiť pre štúdiové nahrávky.


Podmienky a cenník prenájmov priestorov na HTF VŠMU: [stiahnuť] (.pdf)
Dodatok č. 1 k Podmienkam využívania a cenníku prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku VŠMU v priestoroch HTF: [stiahnuť] (.pdf)

Kontaktná osoba:
Mgr. art. Vladimír Sirota
tel.: +421 905 / 403 032
e-mail: sirota@vsmu.sk

X
X