Objekt Dvorana bol postavený ako súčasť komplexu budov v roku 1895 v eklektickom slohu architektom Ivanom Alpárom pre potreby Francúzskeho reálneho gymnázia. Neskôr, do roku 1986 slúžila ako nahrávací priestor Slovenského rozhlasu a Československej televízie.


(pôvodný objekt Dvorana pred rokom 2002)

História Koncertnej siene Dvorana VŠMU, ako ju poznáme dnes, sa začala písať od roku 1986, kedy sa sídlom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU stala budova na Zochovej ulici č. 1. Do roku 2002 slúžila sála pod správou rektorátu VŠMU ako sála ešte bez dostatočného technického a akustického vybavenia. Dvorana v tom čase disponovala len jedným umeleckým priestorom.V rokoch 2002 – 2009 prebiehala v dvoch etapách zásadná stavebná úprava objektu Dvorany, ktorá vyriešila jeden z hlavných problémov HTF – umeleckú prevádzku v kvalitne vybavenej koncertnej a baletnej sále. Hudobnej aj tanečnej časti fakulte sa tak dali do užívania moderné vyučovacie priestory a umelecký priestor koncertnej siene, hodný kvalitných verejných umeleckých podujatí.

  
(objekt Dvorana v roku 2007 po prvej rekonštrukcii)

V roku 2014 bol do koncertnej siene kúpený nový klavír – koncertné krídlo STEINWAY (D) a v roku 2017 koncertné krídlo BÖSENDORFER (50931 280VC – 74).

  
(interiér Koncertnej siene Dvorana po druhej rekonštrukcii – od roku 2009)

V súčasnosti je Koncertná sieň Dvorana spolu s tanečnou sálou okrem dôležitého umeleckého priestoru Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU aj pevnou súčasťou siete koncertných priestorov mesta Bratislavy.

X
X